Wytrzymalosc rur betonowych na scieranie dna piaskiem

Wytrzymałość rur betonowych na ścieranie dna piaskiem jest nieco mniejsza niż rur kamionkowych, natomiast na obciążenie zewnętrzne beton jest bardziej wytrzymały, szczególnie w przypadku zastosowania rur o większej średnicy . Wszystkie rury mają długość użytkową 1000 mm, z wyjątkiem rur o średnicy 100 mm i 150 mm, których długość wynosi 750 mm. Połączenia przewodów bocznych dokonuje się w studzienkach złazowych lub za pomocą odgałęzień pod kątem 90 i 60° dołączonych w górnej części przewodu. Dołączenia przykanalika do rur prostych dokonuje się za pomocą przebicia otworu w górnej części rury oraz starannego podmurowania i obetonowania połączenia. Na przykanalikach. tj. połączeniach sieci domowej z siecią uliczną, stosuje się rury o średnicy minimum 150 mm. [hasła pokrewne: dachówka cementowa czy ceramiczna, rosyjskie allegro, dachówka cementowa czy ceramiczna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: dachówka cementowa czy ceramiczna rosyjskie allegro serwis do kawy z porcelany sklep rosenthal