woda czerpana ze studni abisynskich

Jeżeli woda jest czerpana ze studni abisyńskich, to dla skrócenia czasu pompowania należy stosować większe średnice rury ssawnej i cylindra pompy. Poza tym często budowane są studnie zapuszczane z kręgów betonowych. Jeżeli pastwisko jest zaopatrzone w sieć elektryczną, wówczas czerpanie wody ze studzien wyżej wymienionych lub rurowych może odbywać się za pomocą małych (stałych lub przewoźnych) zespołów pompowych. Koryta są budowane bądź z betonu, bądź też z blachy stalowej. Przy pastwisku zaopatrzonym w wodociąg pływak umieszczony przy dopływie do koryta przymyka dopływ wody, gdy koryto jest napełnione. Odległość koryt od studzien ze względu na możliwość zanieczyszczenia wody powinna wynosić co najmniej 10 m; wodę należy doprowadzić do koryta rurą lub rynną. [hasła pokrewne: olx morąg, rosyjskie allegro, obróbka miedzi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: olx morąg rosyjskie allegro serwis do kawy z porcelany sklep rosenthal