Wilgotny material zasypywany jest od góry przez otwór

Wilgotny materiał zasypywany jest od góry przez otwór . W czasie pracy suszarni oba wały wirują z dużą szybkością i spadający na nie materiał podrzucany jest stale w górę. Na skutek skośnego ustawienia łopatek materiał za każdym podrzutem przesuwa się w kierunku wylotu, przez który wreszcie opuszcza suszarnię. Suszarnie typu Hazemag przy dużej nawet wydajności mają stosunkowo niewielkie wymiary, co jest niewątpliwą zaletą tych urządzeń. Jedyną słabą stroną tego agregatu jest szybkie zużywanie się łopatek, które ulegają w czasie pracy ścieraniu przez suszony materiał. Na zakończenie trzeba jeszcze raz podkreślić, że proces suszenia węgla jest zawsze połączony z mniejszym lub większym niebezpieczeństwem pożaru, a nawet wybuchu, i z tego powodu w oddziałach przygotowywania węgla muszą być zachowane specjalne środki ostrożności. Przede wszystkim nie wolno bam palić tytoniu i przebywać z otwartym ogniem. Poza tym wszystkie pomieszczenia i maszyny muszą być utrzymywane w stanie nienagannej czystości. Nie wolno w żadnym razie dopuszczać do gromadzenia się pyłu węglowego w rogach, załamach i zagłębieniach, ponieważ drobny pył, szczególnie nieco zwilżony, ma skłonności do samozapalenia się. [patrz też: olx iława praca, darmowe e kartki, olx otwock ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: darmowe e kartki olx iława praca olx otwock