Usytuowanie agregatów suszaco-mielacych

Ważną również rzeczą jest, to, że wewnątrz całej instalacji przygotowującej pył węglowy panuje podciśnienie, wskutek czego urządzenie pracuje bez wydzielania pyłu na zewnątrz. Usytuowanie agregatów susząco-mielących w bezpośrednim sąsiedztwie pieców obrotowych możliwie uzyskanie dodatkowych oszczędności w zużywaniu paliwa, gdyż do suszenia węgla można wówczas wykorzystać gorące powietrze, pobierane z chłodników lub z nagrzewnic zainstalowanych przy głowicy pieca. Dodatkowe palenisko węglowe używane jest tylko w czasie rozpalania pieca oraz wtedy, gdy węgiel jest bardzo wilgotny i ciepło pobierane z pieca nie wystercza do wysuszenia węgla. W nowoczesnych cementowniach agregaty susząco-mielące są zazwyczaj całkowicie zautomatyzowane ,i mają nadto instalację do centralnego sterowania na odległość. Pulpit sterowniczy ustawiony jest przy roboczym stanowisko palacza piecowego, który równocześnie obsługuje i piec i agregat przygotowujący pył węglowy do tego pieca. W oddziałach przygotowywania pyłu węglowego, w których zainstalowane są agregaty susząco-mielące, należy zachowywać specjalne środki ostrożności, aby nie dopuścić do powstania pożaru lub wybuchu. Specjalną uwagę należy zwracać na te instalacje, w których do suszenia węgla używane jest gorące powietrze, ponieważ w czasie uruchamiania i zatrzymywania tych agregatów koncentracja pyłu węglowego w strumieniu powietrza ulega zmianom i w pewnym momencie przechodzi przez punkt krytyczny, odpowiadający koncentracji mieszaniny wybuchowej. Dlatego też trzeba baczyć, aby cała instalacja była wykonana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się w jej wnętrzu pyłu węglowego, który łatwo może ulec samozapaleniu się i spowodować groźną eksplozję. Szczególnie niebezpieczne są pod tym względem gatunki węgla zawierające dużą ilość części lotnych i siarki. [podobne: olx iława praca, darmowe e kartki, olx otwock ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: darmowe e kartki olx iława praca olx otwock