Transport mielonego paliwa

Transport mielonego paliwa, Pył węglowy przygotowany w oddziale węglowym cementowni musi być następnie dostarczany do zbiorników buforowych ustawionych bezpośrednio nad piecami obrotowymi. Transport pyłu węglowego odbywa się za pomocą urządzeń przenośnikowych opisanych szczegółowo w rozdziale omawiającym sposoby transportowania materiału w oddziale przygotowywania surowca. Wybór typu urządzenia przenośnikowego uzależniony jest od warunków lokalnych i od przyjętego schematu technologicznego. W cementowniach, w których węgiel przemielany jest w młynach kulowych lub rurowych przenoszenie pyłu węglowego z młynów . do zbiorników odbywa się w starszych zakładach za pomocą przenośników ślimakowych (w kierunku poziomym) i przenośników kubełkowych (w kierunku pionowym), w nowszych zakładach za pomocą pneumatycznych pomp śrubowych lub zbiornikowych. W cementowniach , w których przygotowanie pyłu węglowego odbywa się w tzw. centralnych agregatach susząco-mielących, transport gotowego pyłu z oddziału węglowego do zbiorników piecowych odbywa się również w sposób wyżej opisany, Natomiast w najnowocześniejszych cementowniach, w których agregaty susząco-mielące zespolone są bezpośrednio z poszczególnymi piecami, często nie zachodzi w ogóle potrzeba stosowania oddzielnych urządzeń przenośnikowych, ponieważ pył węglowy doprowadzany jest wprost do dyszy palnikowej przewodami tej instalacji. Należy podkreślić, że przy transportowaniu pyłu węglowego muszą być zachowane specjalne środki ostrożności, podobnie jak przy suszeniu i mieleniu węgla. Przede wszystkim przenośniki muszą być dobrze uszczelnione, aby nie dopuszczać do wydostawania się pyłu węglowego na zewnątrz. Ponadto przenośniki ślimakowe i kubełkowe są zazwyczaj odpylana wentylatorami stwarzającymi wewnątrz obudowy tych przenośników dostateczne podciśnienie. Tutaj właśnie uwydatnia się wyższość przenośników pneumatycznych, przy których transport pyłu odbywa się prostymi w konstrukcji i całkowicie szczelnymi przewodami rurowymi, które nie wymagają żadnych dodatkowych instalacji wentylacyjno-odpylających. [hasła pokrewne: meble kuchenne dębowe, projektowanie schodów, darmowe e kartki świąteczne boże narodzenie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: darmowe e kartki świąteczne boże narodzenie meble kuchenne dębowe projektowanie schodów