Tlenek sodowy (Na20)

Tlenek sodowy (Na20) nie ma większego wpływu na przebieg procesu wypalania klinkieru, ponieważ jest to związek łatwo lotny i znaczna jego część uchodzi zwykłe z gazami wylotowymi. W wypadku większej zawartości Na20 w mieszaninie surowcowej pewna jego ilość może pozostać w klinkierze w postaci potrójnego związku 8CaO Na20 3Ab01. W związku ze wzrastającą produkcją cementów o wysokich wytrzymałościach mechanicznych, otrzymywanych z mieszanin surowcowych o dużej zawartości CaO, a więc trudno się spiekających, rozpoczęto badania nad sposobami ożenienia temperatury spiekania. W czasie badań stwierdzono, że dodatek małych ilości niektórych związków powoduje obniżenia temperatury topienie mieszaniny i równocześnie ułatwia powstawanie minerałów. Związki te nazwano mineralizatorami. . Takimi mineralizatorami okazały się następujące związki: tlenek żelazowy, tlenek magnezowy, fluorek wapniowy [fluoryt], siarczan wapniowy (gips) i chlorek wapniowy. Tlenku żelazowego dodaje się przeważnie w postaci wypałków pirytowych. Obnaża on temperaturę topnienia mesy i zestawia się fazy ciekłej, przedłużają się strefa spiekania i czas przebywania w niej materiału wypalanego. Ilość substancji będącej w fazie ciekłej l Wzrasta wprawdzie zawartość C4AF w masie, zmniejsza się jednak odpowiednio zawartość CaA. [hasła pokrewne: zanim zasnę cda, olx zwoleń, mapa ewidencyjna gruntów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: mapa ewidencyjna gruntów olx zwoleń zanim zasnę cda