Temperature mierzono za pomoca termopar

Temperaturę mierzono za pomocą termopar. Jedna z termopar umieszczona była w tyglu wewnątrz mieszaniny surowcowej i wskazywała temperaturę wypalanego materiału, druga zaś zmontowana była w komorze pieca i wskazywała temperaturę pieca. Następnie podnoszono temperaturę w piecu i równocześnie obserwowano i notowano wskazania obydwu termopar. Dane otrzymane w tym doświadczeniu. Widać wyraźnie, że krzywa temperatury tygla (TT) różni się od krzywej temperatury pieca (TP). Początkowo obie krzywe przebiegają prawie równoległe. to znaczy, że wnętrze pieca i mieszanina surowcowa ogrzewają się równomiernie. Około temperatury 900°C krzywa TT załamuje się i widać, że temperatura materiału mimo dalszego ogrzewania nie podnosi się. Jest to spowodowane zużyciem ciepła ma rozkład CaC03. W zakresie temperatury 1 100(, -7- 1 300°C krzywa TT wzrasta, a nawet w pewnym momencie osiąga wyższe wartości niż krzywa. TP. Fakt ten tłumaczy się tym, że materiał wypalany ogrzewany jest nie tylko ciepłem pieca, ale również ciepłem reakcji egzotermicznych tworzenia się minerałów klinkierowych. Opisane wyżej doświadczenie jest wprawdzie dość prymitywne, ale dobrze wyjaśnia przebieg procesu wypalania klinkieru. W zakresie tego samego zagadnienia przeprowadzane były również badania innymi metodami. Wyniki badań przeprowadzonych za pomocą termicznej analizy różnicowej pokrywają się z danymi otrzymanymi przez Dyckerhoffa. Różnica polega tylko na tym, że są one znacznie dokładniejsze i bardziej szczegółowe. Ciekawe wyniki dały badanie przeprowadzone za pomocą mikroskopu zaopatrzonego w urządzenie do ogrzewania obserwowanej próbki. [hasła pokrewne: meble kuchenne dębowe, projektowanie schodów, darmowe e kartki świąteczne boże narodzenie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: darmowe e kartki świąteczne boże narodzenie meble kuchenne dębowe projektowanie schodów