Suszarnia

W niektórych cementowniach posiadających własne siłownie energetyczne lub centralne kotłownie c. o. stosuje się niekiedy zamiast suszarń obrotowych Ogrzewanych gazami spalinowymi s u s z a r n i e p ar o we, które są znacznie bezpieczniejsze w pracy. W ostatnich latach instaluje się również niekiedy w cementowniach bardzo proste w konstrukcji i bardzo sprawne pionowe suszarnie rurowe. Suszarnia taka składa się z jednej lub z paru pionowo ustawionych rur stalowych lub żeliwnych długości do 10 m i o średnicy około 300 –:- 350 mm. Miał węglowy o granulacji nie przekraczającej 10 mm zasypuje się do rury z góry, z dołu zaś wprowadza się w przeciwprądzie gorące gazy spalinowe, przepływające przez rurę z dużą prędkością liniową, dochodzącą do 35 misek. Chociaż czas przebywania węgla w rurze nie przekracza na ogół 5 sekund, wymiana ciepła pomiędzy strumieniem spalin a spadającym węglem odbywa się bardzo intensywnie, gdyż węgiel znajduje się jakby w manie zawieszenia w gorących gazach. Praktyka wykazała, że jednorazowe przepuszczenie węgla przez rurę zmniejsza jego wilgotność początkową o 10–:-12 proc. , a natężenie odparowania dochodzi do 320 kg wody z 1 m objętości rury, czyli do wartości prawie sześciokrotnie większej od uzyskiwanej w najlepszej suszarni obrotowej, W ostatnich lalach w Niemieckiej Republice Demokratycznej opracowano nowy typ suszarni wykorzystującej również zasadę suszenia materiału w stanie zawieszenia w strumieniu gazów. Jest to suszarnia podrzutowa typu Hazemag. W dolnej części stalowej obudowy zmontowane są dwa wały z łopatkami z twardej stali manganowej. Gorące gazy spalinowe, doprowadzane do wnętrza suszarni przez wlot , przepływają wzdłuż całej . komory i uchodzą przez wylot . [więcej w: olx iława praca, darmowe e kartki, olx otwock ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: darmowe e kartki olx iława praca olx otwock