Specjalne zapasy wydajności

Specjalne zapasy wydajności nie są najczęściej wymagane; kotły i turbiny przy właściwym projektowaniu można czasem użyć do wytwarzania energii sposobem kondensacyjnym, co wskutek trudności otrzymywania wody chłodzącej często jest niemożliwe w elektrociepłowniach położonych blisko użytkowników. Ważne jest też, że pełna gotowość włączania turbin ciepłowniczych w elektrowni i bezpośrednie przejęcie wydajności energii grzejnej po stronie wysokoprężnej pozwala na bardziej korzystną cenę energii elektrycznej, wytworzonej w turbinie przeciwprężnej. Prowadzi to do obniżenia kosztów wytwarzania ciepła grzejnego. Nie można podać ogólnej reguły na jakie odległości jest opłacalne przesyłanie większej ilości ciepła w postaci pary albo wody gorącej, ponieważ jest to uzależnione od zbyt wielu czynników. Trzeba więc w każ- dym przypadku znaleźć prawidłowe rozwiązanie przez staranne obliczenie porównawcze. Należy przy tym z zasady zakładać właściwe przewody zdalaczynne na wyższe ciśnienie lub wyższe temperatury czynnika grzejnego, wyższe niż dla sieci cieplnej miejskiej. Stosując parę jako czynnik grzejny trzeba zastanowić się, czy urządzenie nie będzie bardziej ekonomiczne po zastosowaniu turbiny przeciwprężnej w podstacji na terenie miasta. Rozwiązanie takie prowadzi często do odciążenia przewodów elektrycznych od elektrowni do śródmieścia, ponieważ zapotrzebowanie na prąd elektryczny i ciepło przebiega podobnie w dzielnicach miejskich. Zapotrzebowanie na ciepło występuje więc na ogół w tych samych okresach co obciążenie elektryczne. Podczas odbudowy zniszczonych dzielnic miast albo przy budowie nowych obszarów powstaje często jedyna szansa urzeczywistnienia w optymalnych warunkach centralnego zaopatrzenia obszaru o dużej gęstości cieplnej. Należy wtedy w odpowiednim czasie przeprowadzać prawidłowe zaprojektowanie i ułożenie przewodów zasilających przed wykonaniem pierwszych większych robót budowlanych. Obszary takie rozbudowuje się rzadko tylko w postaci zamkniętej. Przedsiębiorstwa zaopatrujące obawiają się więc najczęściej inwestowania kapitałów na budowę długich przewodów, które ewentualnie dopiero po wielu latach staną się ekonomiczne i tylko wtedy, jeśli w pobliżu nie ma siłowni lub ciepłowni mogącej podjąć się dostawy ciepła. W takich przypadkach ekonomiczniejsze jest zaopatrywanie w ciepło najpierw niewielkich obszarów z kotłowni prowizorycznej przenośnej , a następnie dołączenie do oddalonej siłowni lub budowa ciepłowni, jeżeli zapotrzebowanie wzrośnie tak, że stanie się to opłacalne. Należy rozważyć również wykonanie miejscowej ciepłowni okręgowej. Ciepłownię tę można wykorzystać w późniejszej rozbudowie ogrzewania zdalaczynnego, jako rezerwę służącą do pokrycia szczytów zapotrzebowania. [hasła pokrewne: samsung galaxy ace 4 etui allegro, projektowana charakterystyka energetyczna budynku, rosyjskie allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: projektowana charakterystyka energetyczna budynku rosyjskie allegro samsung galaxy ace 4 etui allegro