SILOWNIE CIEPLNE

ELEKTROCIEPŁOWNIE Do ogrzewania budynków, zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i do przemysłowych celów grzejnych potrzebne jest ciepło o stosunkowo niskich temperaturach. Wybór wyższej temperatury czynnika grzejnego następuje jedynie ze względu na bardziej ekonomiczne rozwiązanie przewodów i powierzchni grzejnych. Ciepło wytwarzania pary wodnej wzrasta nieznacznie wraz ze zwiększającym się ciśnieniem i co zatem idzie zdolnością do wykonywania pracy. Można więc zużytkować parę do wytwarzania pracy mechanicznej przed wykorzystaniem jej w ogrzewaniach, a więc połączyć wytwarzanie energii mechanicznej i dostarczanie ciepła. Zakłady takie określa się jako siłownie cieplne (elektrociepłownie), Skojarzenie wytwarzania ciepła i energii mechanicznej zyskało wiele na znaczeniu z chwilą stosowania wyższego ciśnienia pary w zakładach przemysłowych i w zakładach publicznych, dostarczających energię elektryczną. Pierwotne zużytkowanie ciepła odpadkowego przekształciło się w szeroko rozwiniętą gospodarkę elektrociepłowniczą, przy czym rodzaj i zakres zaopatrzenia cieplnego silnie oddziałuje na rozbudowę siłowni. Projektowanie i praca siłowni z dołączoną siecią ogrzewania zdalaczynnego wymaga zatem ścisłej współpracy inżynierów z dziedziny energetyki i ciepłownictwa. Z punktu widzenia energetycznego j gospodarczego decydującą zaletą połączenia siłowni z ciepłownią jest możliwość wykorzystania ciepła odbieranego przez czynnik chłodzący w kondensatorze turbiny parowej. [hasła pokrewne: ogród zimowy cena, chłodnictwo warszawa, rury do wody pitnej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: fototapety do sypialni ogród zimowy cena rury do wody pitnej