równomierne i nieprzerwane zasilanie suszarni weglem

Aby zapewnić równomierne i nieprzerwane zasilanie suszarni węglem, instaluje się nad nią zbiornik buforowy, mieszczący zapas wilgotnego węgla wystarczający na kilka godzin pracy suszami, a pod zbiornikiem ustawie się mechaniczny zasilacz talerzowy, skrzynkowy lub celkowy, z którego węgiel spada bezpośrednio przez rurę lub rynnę zasypową do bębna suszarni. Przy suszeniu drobnych sortymentów węgla, które właśnie przede wszystkim dostarczane są przez przemysł węglowy dla cementownictwa, należy dbać o to,szczególnie w suszarniach zgodnoprądowych, a szybkość przepływu spalin przez walczak nie przekraczała około 2 misek, gdyż przekroczenie tej granicy ,powoduje nadmiemy wzrost ilości unoszonego z suszarni pyłu węglowego. Dla odzyskania pyłu węglowego porwanego strumieniem gazów z walczaka suszarni instalacje suszące są z reguły wyposażane w urządzenia odpylające z filtrami workowymi lub elektrostatycznymi. Nie trzeba nadmieniać, że podstawowym warunkiem sprawnej i bezpiecznej pracy suszarni węgla jest wyposażenie całej instalacji suszącej w odpowiednią aparaturę pomiarowo-kontrolną, mierzącą i ewentualnie rejestrującą podstawowe parametry procesu suszenia. W nowoczesnych cementowniach aparatura pomiarowo-kontrolne jest zazwyczaj połączona z odpowiednią siecią urządzeń alarmowo-sygnalizacyjnych, które informują obsługę o nienormalnym lub niebezpiecznym stanie urządzenia (nadmiemy wzrost temperatury gazów spalinowych, temperatury wysuszonego węgla przy wylocie z suszarni temperatury węgla w zbiornikach buforowych itd. ], W najnowocześniejszych cementowniach proces suszenia węgla jest zazwyczaj częściowo lub całkowicie zautomatyzowany. [przypisy: olx iława praca, darmowe e kartki, olx otwock ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: darmowe e kartki olx iława praca olx otwock