REGULATORY OGRANICZAJĄCE WYDATEK

Każdy odcinek sieci zdalaczynnej musi być obliczony na największą ilość potrzebnej wody lub pary. Przy dużej równoczesności poboru ciepła ilość ta wynika z sumy wartości szczytowych poboru przyłączeń wszystkich odbiorców z uwzględnieniem straty w przewodach. Nie tylko ogrzewania, lecz także i urządzenia przygotowujące ciepłą wodę użytkową wymagają znacznie większych ilości ciepła w czasie nagrzewania niż w czasie pracy ciągłej. Przedłużając czas nagrzewania albo zmieniając rodzaj pracy urządzenia, można uniknąć zbyt wielkich szczytów zużycia ciepła. Ciepłownia zdalaczynna może przeszkodzić przekroczeniu szczytowej wartości zużycia, jeżeli zastosuje się regulatory ograniczające wy- datek. W przeciwieństwie do nieograniczonego poboru, regulatory ograniczające wydatek umożliwiają dokładniejsze obliczenie i lepsze wykorzystanie przewodów zdalaczynnych; zapewniają one także równomierność rozdziału wody do poszczególnych odbiorców w dowolnych warunkach pracy. Najprostszym rodzajem regulatora ograniczającego wydatek jest włączenie przesłony albo zwężki dławiącej do przewodu doprowadzającego czynnik grzejny. Przepływająca ilość jest praktycznie ustalona przez przekrój, gęstość czynnika i różnicę ciśnień. W sieciach wodnych może oddziaływać jedynie różnica ciśnień między przewodem zasilającym i powrotnym; w sieciach parowych miarodajne jest przede wszystkim wejściowe ciśnienie pary. Jeśli zmienią się ciśnienia w sieci zdalaczynnej, zmienią się również ilości przepływu przy włączaniu lub wyłączaniu poszczególnych odbiorców. Przebiegi te nie zachodzą nigdy równomiernie. Kryzy dławiące i zwężki zapewniają utrzymanie górnej wartości granicznej przepływu jedynie w całkiem określonych warunkach pracy. Każde odchylenie od założeń obliczania przez dołączenie nowych odbiorców albo przedłużenie sieci wymaga wprowadzenia poprawek, względnie nowego ustawienia przyrządów dławiących. Wady tej nie mają opisane niżej regulatory ograniczające wydatek. [więcej w: samsung galaxy ace 4 etui allegro, projektowana charakterystyka energetyczna budynku, rosyjskie allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: projektowana charakterystyka energetyczna budynku rosyjskie allegro samsung galaxy ace 4 etui allegro