Reakcje pomiedzy zasadowym tlenkiem wapniowym

Reakcje pomiędzy zasadowym tlenkiem wapniowym (CaO) a kwaśnymi tlenkami krzemu, żelaza i ,glinu (Si02, Fe203, Ah03), powstałymi przez rozkład glinokrzemianów, rozpoczynają się w temperaturze 900-1 OOOce. W wyniku tych reakcji powstają gliniany, żelaziany i krzemiany wapniowe. Powyższe związki tworzą się w temperaturze około 1 OO,O°C jeszcze bardzo powoli, w miarę zaś wzrostu temperatury coraz szybciej. Szybkość reakcji jednak ograniczona jest faktem, że zachodzą one wyłącznie w fazie stałej. Tlenki reagują między sobą przeważnie na powierzchni ziarenek materiału. Im drobniej zmielona jest mieszanina surowcowa, tym szybciej powstają nowe związki. Poza tym wpływ. na szybkość reakcji ma również dyfuzja, ułatwiająca reagowanie głębszych warstw poszczególnych ziarenek. Szybkość dyfuzji znacznie wzrasta ze wzrostem temperatury. Ważnym czynnikiem jest również dokładne wymieszenie mieszaniny surowcowej, ponieważ ułatwia ono i przyspiesza reakcje, ułatwiając zetknięcie się z sobą reagujących materiałów. W temperaturze 1 400 -:– 1 500°C materiał wypalany spieka się, to znaczy ulega częściowemu stopieniu, dzięki czemu reakcje zachodzą już bardzo szybko i ostatecznie tworzą się związki stanowiące składniki klinkieru, czyli tak zwane minerały klinkierowe. Reakcje tworzenie się minerałów klinkierowych mają charakter egzotermiczny. Średnio przyjmuje się, że przy utworzeniu 1 kg klinkieru wydziela się 100 kcal ciepła. W celu teoretycznego wyjaśnienia procesów zachodzących w piecu podczas wypalenia klinkieru przeprowadzono szereg badań na skalę laboratoryjną, aby zbadać wpływ wysokiej temperatury na mieszaninę surowcową. Jednym z najdawniejszych badań z tego okresu jest doświadczenie przeprowadzono przez cementownika niemieckiego Dyckerhoffa. Doświadczenie jego polegało na tym, że mieszaninę surowcową składającą się z tlenków CaO, Alz03 i Si02 umieszczano w tyglu w piecu laboratoryjnym, w którym można było podnosić temperaturę w sposób ciągły. [podobne: zanim zasnę cda, olx zwoleń, mapa ewidencyjna gruntów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: mapa ewidencyjna gruntów olx zwoleń zanim zasnę cda