Pyl weglowy wdmuchiwany jest do pieca obrotowego przez dysze

Pył węglowy wdmuchiwany jest do pieca obrotowego przez dyszę wraz z powietrzem pierwotnym, to znaczy z pewną częścią całej ilości powietrza potrzebnej do spalenia paliwa, Pozostała część powietrza wchodzi do pieca poza dyszę przez chłodniki. Aby materiał w piecu ogrzać do temperatury spiekania wynoszącej 1 450-1 500°C, temperatura płomienia powinna wynosić co najmniej 1 600-1 700°e. Gdy wartość opałowa pyłu węglowego jest niższa niż 5 000 kcal/kg, uzyskanie tej temperatury jest utrudnione. Spalanie się pyłu węglowego w płomieniu przebiega w kilku fazach. Po początkowym wysuszeniu i podgrzaniu cząsteczki pyłu pod wpływem wysokiej temperatury rozkładają się na spalające się natychmiast części lotne i koks, który spala się wolniej. Czas trwania powyższych faz i prędkość, z jaką one po sobie następują, wynosi ułamka sekundy. Od zawartości części lotnych w spalanym pyle węglowym zależy długość płomienia. Im większa jest ta zawartość, tym dłuższy będzie płomień. Praktyka wykazała, że w większości :pieców obrotowych najkorzystniejsze warunki do, wypalania klinkieru uzyskuje się przy zawartości części lotnych w paliwie wynoszącej 25-28%. Pył węglowy o większej zawartości części lotnych zapala się w małej odległości od dyszy i dając płomień dłuższy, wydłuża strefę spalania w piecu. [podobne: ogród zimowy cena, chłodnictwo warszawa, rury do wody pitnej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: fototapety do sypialni ogród zimowy cena rury do wody pitnej