Przekrój separatora powietrznego

Niebezpieczeństwo eksplozji znacznie się zmniejsza w razie przemielania węgli chudych, krótkopłomiennych i przy zastosowaniu jako czynnika niosącego ciepło nie powietrza, lecz gazów spalinowych, które zawierają znacznie mniej tlenu. Dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa pracy w różnych punktach instalacji, a więc na separatorze, na cyklonie i na przewodach, montuje się klapy przeciwwybuchowe, których zadaniem jest osłabienie siły i lokalizacja ewentualnych eksplozji. Należy jeszcze pokrótce omówić budowę i zasadę działania ważnego elementu instalacji susząco-mielącej, a mianowicie separatora. Separatory, których zadaniem jest wydzielanie z mieliwa frakcji dostatecznie drobno zmielonej, jako gotowego produktu, budowane są na różnych zasadach działania. W sposób najbardziej ogólny wszystkie pracujące w przemyśle separatorów można podzielić na dwie zasadnicze grupy: separatory anechemiczne i separatory powietrzne. Te ostatnie właśnie znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle cementowym, ponieważ nadają się specjalnie do wydzielania z mieliwa najdrobniejszych jego frakcji. Przekrój separatora powietrznego często spotykanego w instalacjach młynowych pracujących w obiegu zamkniętym. Separator ten składa się z dwóch stalowych zbiorników umieszczonych jeden wewnątrz drugiego. Mieliwo, które ma podlegać separacji doprowadzona jest od góry przewodem . Pod wylotem tego przewodu znajduje się szybko wirująca tarcza ze zmontowanymi na niej dwoma wentylatorami. [patrz też: olx iława praca, darmowe e kartki, olx otwock ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: darmowe e kartki olx iława praca olx otwock