Natezenie cieplne

Natężenie cieplne, czyli ilość ciepła przypadająca na 1 m3 objętości tej strefy przy tej samej ilości spalonego węgla jest mniejsza niż przy strefie normalnej długości. Tak więc warunki wypalania przy użyciu paliwa, o zawartości części lotnych powyżej 28% – pogarszają się. Jeżeli pył węglowy zawiera części lotne w ilości mniejszej niż 25%, zapalanie się pyłu następuje w większej odległości od dyszy, płomień jest krótki, a natężenie w strefie spalania oczywiście wzrasta. Jednak prawidłowe wypalenie klinkieru zależy nie tylko od temperatury, do Jakiej jest ogrzany wypalany materiał, ale również od czasu przebywania materiału w danej temperaturze. Jeżeli jest krótka strefa spalania, to -czas przebywania materiału w obszarze najwyższych temperatur nie wystarcza na całkowity i prawidłowy przebieg reakcji tworzenia się minerałów klinkieru. Poza tym cząsteczki koksu powstałe na skutek rozkładu węgla nie zawsze zdążą się spalić w przelocie przez stosunkowo krótką strefę spalania, wobec czego powstają straty ciepła. Najkorzystniejsza dla procesu wypalanie jest możliwie mała zawartość popiołu w paliwie, można bowiem wtedy łatwo osiągnąć odpowiednie wysoką temperaturę płomienia i uniknąć ujemnego wpływu popiołu na wykładzinę w piecu. Praktyka jednak wykazała, że można używać węgla o większej zawartości popiołu, dochodzącej nawet do 25%. [więcej w: ogród zimowy cena, chłodnictwo warszawa, rury do wody pitnej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: fototapety do sypialni ogród zimowy cena rury do wody pitnej