EKSPLOATACJA I WARUNKI EKONOMICZNE

Sieci cieplne miejskie nie mają monopolu dostarczania energii, który istnieje przy zaopatrzeniu w gaz i energię elektryczną. Odbiorcom wolno pokrywać swe zapotrzebowanie ciepła z własnej kotłowni. Nie można wtedy ustalać taryfy cieplnej publicznego ogrzewania wg kosztów własnych zakładu. Taryfa wynika z konkurencji z prywatnym wytwórcą ciepła. Oznacza to przy planowaniu nowych i przedłużaniu starych sieci cieplnych miejskich konieczność jak najstaranniejszego obliczania rentowności i ograniczenia się do dzielnic miasta najkorzystniejszych pod względem zaopatrzenia. Przed wojną gęstość cieplną zaopatrywanej dzielnicy oceniano na 40 -7- 50 Gcal/hkm jako dolną granicę opłacalności ogrzewania zdalaczynnego. Według rozważań ze s. 326 wielkością miarodajną jest często gęstość liniowa. W statystykach ciepłowni łączy się tę wartość z czasem użytkowania uzyskując jednostkową ilość dostarczanego ciepła na 1 m sieci przewodów. Jako wartość graniczną, której o ile możności nie na- leży przekraczać w dół, uważa się jednostkową roczną ilość dostarczonego ciepła w granicach 6 – 8 Gcal/m. Chodzi tu oczywiście jedynie o wartości wyjściowe, od których mogą istnieć odchylenia w indywidualnych przypadkach. Zakłady przemysłowe i większe warsztaty rzemieślnicze można dołączać do miejskiej sieci cieplnej jedynie wtedy, gdy taryfa za ciepło jest wyjątkowo niska. W tych bowiem przypadkach koszty własne wytwarzania ciepła grzejnego są zbliżone do kosztów ciepłowni. Opłacalne są zatem jedynie krótkie i silnie obciążone przewody. Okoliczności do połączenia użytkowników ciepła są korzystniejsze wtedy, gdy zakład przystępuje do budowy lub rozbudowy własnej kotłowni. Pobieranie ciepła z sieci zdalaczynnej może przynieść znaczne oszczędności kapitału inwestycyjnego. W obecnych niemieckich sieciach miejskich z sumy całkowitych kosztów własnych przypadają na: wytwarzanie ciepła: 70%, stąd 3/4 wydatków na opał, rozprowadzenie ciepła 30%, stąd 2/3 oprocentowanie kapitału. W wydatkach na opał zawarto także straty cieplne sieci. Ekonomiczne ciepłownictwo wymaga przede wszystkim: – niskich kosztów wytwarzania ciepła, – małych strat cieplnych, – niekosztownych urządzeń rozprowadzających o wysokim stopniu wy korzystania. [więcej w: olx morąg, stół do ping ponga allegro, Meble do biura]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: fototapeta do kuchni olx morąg stół do ping ponga allegro