Architektura i nowoczesne budownictwo – Nagroda Space Space 2010

Międzynarodowa nagroda i konferencja promująca innowacje, kreatywność i zrównoważony rozwój w projektowaniu dla dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat.
Making Space 2010 to międzynarodowa nagroda wspierana przez rząd Szkocji i Ośrodek OECD ds.
Efektywnych Środowisk Nauczania.
Zgłoszenia są zapraszane z całego świata na najbardziej udany budynek lub przestrzeń (wewnątrz lub na zewnątrz) dla dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat (włącznie), ukończone między styczniem 2005 a grudniem 2010 r.
Wpisy są mile widziane dla każdego budynku lub przestrzeni, która jest dla dzieci i młodzieży ze szkół do wyposażenia ulic, rekreacyjnych lub edukacyjnych, wiejskich lub miejskich i powinno stanowić przykład innowacji i kreatywności w projektowaniu, jak również wykazywać silny proces uczestnictwa i zaangażowania użytkowników.
Zachęca się do zgłaszania prac od osób zaangażowanych w tworzenie i wykorzystanie budynków lub przestrzeni, na przykład architektów, projektantów, inżynierów konstrukcyjnych, urbanistów, projektantów krajobrazu, nauczycieli, edukatorów, użytkowników, dzieci i młodzieży, deweloperów komercyjnych, grup społecznościowych, konsultacje projektowe.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
Widziane na Tygodniu Architektury.
[hasła pokrewne: zanim zasnę cda, jason markk allegro, ogród zimowy cena ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jason markk allegro ogród zimowy cena zanim zasnę cda