zasada dzialania urzadzen suszaco-mielacych

Znając już zasadę działania urządzeń susząco-mielących, łatwo jest ustalić sposób pracy opisanego agregatu, w którym zwraca uwagę zainstalowanie dodatkowego urządzenia odpylającego na drodze . gazów odprowadzanych do atmosfery oraz przewodu dla dodatkowego podmuchu (w razie potrzeby) od wentylatora do dolnej części przewodu pionowego. Opisane wyżej urządzenie susząco-mielące jest jednym z wielu rozwiązań technicznych stosowanych w przemyśle cementowym. Poszczególne typy tych instalacji różnią się pomiędzy sobą rodzajem i liczbą wchodzących w ich skład elementów, a przede wszystkim konstrukcją samego młyna. Młyny rurowe wchodzące w skład agregatu susząco-mielącego mogą być wykonane albo jako zwykłe jednokomorowe, albo jako dwu- a nawet trzykomorowe. W tym drugim przypadku komory, szczególnie pierwsze od strony wlotu materiału, otrzymują specjalną konstrukcję mającą na celu polepszenie warunków wymiany ciepła pomiędzy strumieniem gorących gazów a suszonym materiałem. Spośród wielu stosowanych w przemyśle cementowym sposobów bezpośredniego sprzężenia z piecem obrotowym instalacji susząco-mielącej przygotowującej pył węglowy . Nie trudno zauważyć, że charakterystyczną cechą tego schematu technologicznego jest wykorzystanie wentylatora piecowego jako wentylatora wywołującego obieg gazów w agregacie susząco-mielącym. Zwraca uwagę również i ta okoliczność, że gazy spalinowe wraz z unoszoną z nimi parą wodną, powstałą z wody zawartej w wilgotnym węglu, nie są wytłaczane do atmosfery, lecz bezpośrednio do pieca. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie zachodzi konieczność budowania kosztownych i trudnych do obsługi filtrów workowych, a poza tym cały pył węglowy nie strącony w cyklonach wprowadzany jest do pieców, dzięki czemu straty z powodu unoszenia pyłu z gazami spadają praktycznie do zera. Pociąga to za sobą poprawę wskaźnika zużycia paliwa na wypalanie klinkieru. [więcej w: olx iława praca, darmowe e kartki, olx otwock ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: darmowe e kartki olx iława praca olx otwock