ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA, USYTUOWANIE CENTRALI CIEPLNEJ

Umieszczenie ciepłowni w punkcie ciężkości zapotrzebowania ciepła obszaru zaopatrywanego umożliwia budowę najmniej kosztownej sieci przewodów i o najniższych stratach cieplnych. Odległość do najdalszego odbiorcy jest przy tym stosunkowo niewielka, a wskutek tego przekrój przewodów i straty ciśnienia stają się odpowiednio mniejsze. W Niemczech, w pierwszym stadium rozwoju miejskich sieci cieplnych, centralne położenie ciepłowni było narzucone już przez to, że starsze elektrownie znajdujące się w śródmieściu, czasem już nie eksploatowane, mogły dostarczać ciepło. W miarę rozbudowy ogrzewania zdalaczynnego i wzrastającego znaczenia połączenia elektrowni z ciepłowniami, ze względu na powstające w ten sposób oszczędności ogrzewania zdalaczynnego, włączono do dostaw ciepła również i elektrownie bardziej odległe, ale jednocześnie bardziej sprawne i nowocześniejsze. Musiano zatem transportować ciepło na cele grzejne długimi przewodami do właściwego obszaru zaopatrzenia, co wywołało wzrost kosztów jego rozprowadzania. Tym nadwyżkom kosztów można przeciwstawić cały szereg zalet. Dla nowoczesnych ciepłowni odgrywają rolę te same względy, które prowadziły do zakładania elektrowni poza miastem i stosowania większych typów kotłów i maszyn. Dostarczanie i przechowywanie wielkich ilości materiałów palnych oraz usuwanie odpadków stwarza znaczne trudności i przynosi dodatkowe koszty dla elektrowni położonej w śródmieściu. Nie można poza tym uniknąć przykrych dla mieszkańców wpływów, zwłaszcza zabrudzenia wskutek wydalania spalin. Wskutek tego centralne zaopatrzenie w ciepło traci częściowo zalety wymagane z punktu widzenia higieny. Z drugiej strony włączenie ogrzewania zdalaczynnego do dużej siłowni prowadzi do zmniejszenia kosztów kotłów, maszyn, urządzeń transportowych, wyłączników elektrycznych, obniżenia kosztów budowlanych itd. [patrz też: samsung galaxy ace 4 etui allegro, projektowana charakterystyka energetyczna budynku, rosyjskie allegro]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: projektowana charakterystyka energetyczna budynku rosyjskie allegro samsung galaxy ace 4 etui allegro