Tlenek potasowy

Prócz tlenku żelazowego wpływ na obniżenie temperatury spiekania ma tlenek magnezowy, który w niedużych ilościach, ale prawie zawsze, znajduje się w mieszaninie surowcowej, W surowcach cementowych zwykle spotyka się pewną małą ilość alkaliów. Mają one również wpływ na temperaturę spiekania i przebieg tworzenia się minerałów klinkierowych. Tlenek potasowy (K20) w ilościach nie przekraczających. 10f0 ułatwia spiekanie klinkieru przez obniżenie punktu topnienia fazy ciekłej. Przeważnie łączy się on ze związkami siarki pochodzącej z surowca lub popiołu, tworząc K2S04. Związek ten w temperaturze spiekanie ulatnia się i wykryć go można w pyle z komór pyłowych . . Tlenek potasowy. występujący w mieszaninie surowcowej w ilości przekraczającej 10f0 powoduje trudności w procesie wypalania klinkieru. Niekorzystny jego wpływ polega :na wiązaniu się z krzemianem dwuwapniowym na związek o składzie chemicznym K20 23CaO 12Si02. Związany w ten sposób krzemian dwuwapniowy nie jest zdolny do przyłączenia wapn. i utworzenia krzemianu trójwapniowego. Wobec tego w mieszaninie wypalonej pozostaje pewna ilość wolnego wapna, co wpływa ujemnie na jakość otrzymanego klinkieru. [patrz też: meble kuchenne dębowe, projektowanie schodów, darmowe e kartki świąteczne boże narodzenie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: darmowe e kartki świąteczne boże narodzenie meble kuchenne dębowe projektowanie schodów