Teren przeznaczony na sklad wegla kamiennego

Teren przeznaczony na skład węgla kamiennego na wolnym powietrzu powinien być suchy i utwardzony, tzn. wyłożony brukiem, betonem lub zwalcowany. Powierzchnia terenu powinna mieć spadek co najmniej 3% dla umożliwienie ścieku wody deszczowej. Najdogodniejsze że względu na bezpieczeństwo jest usytuowanie placu z dala od źródeł ciepła (kotłowni, rur parowych). Węgiel usypuje się w pryzmy wysokości do 3 m. Wysokość tę obniża się do 2 m w razie usypywania zwału w czasie deszczu lub śniegu. Górną powierzchnię i skarpy ubija się, aby częściowo zabezpieczyć węgiel przed dostępem powietrza. Węgiel dostarczany z różnych kopalń należy magazynować w oddzielnych pryzmach z powodu niebezpieczeństwa samozapłonu oraz aby umożliwić dozowanie różnych gatunków węgla do produkcji. Pryzmy powinny być opatrzone tablicami z napisem zawierającym nazwę kopalni i określającym gatunek węgla i datę dostawy. Do produkcji należy z, zasady używać węgla z najdawniej usypanych pryzm. Podłoże po zebraniu węgla trzeba oczyścić i dopiero potem usypywać węgiel z nowych dostaw. Nie wolno wyładowywać świeżego paliwa na stare zwały, nawet jeśli pochodzi ono z tej samej kopalni. Co najmniej raz w miesiącu ilość węgla na składzie trzeba kontrolować, dokonując pomiaru pryzm i obliczając ich objętość w m3. Objętość tę mnoży się przez ciężar nasypowy węgla w T/m3. Ciężar nasypowy ustala się na podstawie kilkakrotnego ważenia węgla w naczyniu lub skrzyni o znanej objętości . . [więcej w: olx morąg, stół do ping ponga allegro, Meble do biura ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: fototapeta do kuchni olx morąg stół do ping ponga allegro