Suszenie wegla

Suszenie węgla. Dostarczany z kopalń węgiel kamienny ma wilgotność, która zależnie od jego gatunku oraz od warunków atmosferycznych może się wahać w szerokich granicach 80f0 -:- 35010, a niekiedy nawet jeszcze więcej. Węgiel o tak znacznej zawartości wody nie może być skierowany wprost do przemiału w młynach, lecz musi być uprzednio wysuszony. Końcowa wilgotność węgli krótkopłomiennych po wyjściu z suszarni powinna wynosić lnie więcej niż 1 -:- 1,5010, . a węgli długopłomiennych nie więcej niż 5-6010. Należy podkreślić, że węgli długopłomiennych nie wolno nadmiernie wysuszać, gdyż w czasie suszenia tracą one zawarte w nich części lotne, co znacznie obniża wartość opalową. Wzrasta przy tym niebezpieczeństwo zapalenia się węgla w suszarni, grożące zniszczeniem całego oddziału węglowego. W przemyśle cementowym suszy się węgiel obecnie prawie wyłącznie w suszarniach obrotowych. Suszarnie obrotowe do suszenia węgła pod względem konstrukcji i zasady niczym się nie różnią od opisanych poprzednio suszarń do suszenia surowców. Ponieważ jednak węgiel jest materiałem łatwopalnym, a pył węglowy zmieszany z powietrzem w określonym stosunku tworzy mieszaninę wybuchową, proces suszenia odbywać się musi z zachowaniem specjalnie zaostrzonych warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przede, wszystkim zaleca się stosowanie suszarni obrotowych zgodno- prądowych, ponieważ najgorętsze gazy spalinowe stykają się w nich najpierw z wilgotnym, a więc najmniej podatnym do zapalenia się węglem. Poza tym temperatura gazów wchodzących do suszarni nie powinna w żadnym wypadku przekraczać 500°C przy początkowej wilgotności węgla około 15010; temperaturę węgla wysuszonego przy wyjściu z suszami należy utrzymywać na wysokości nie większej niż 75°C. Bardzo ważne jest (również, aby dozowanie węgla do suszarni odbywało się w sposób jak najbardziej równomierny! gdyż krótkotrwałe nawet przerwy w podawaniu węgla mogą doprowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury węgla w suszarni i do jego zapalenia się. [hasła pokrewne: meble kuchenne dębowe, projektowanie schodów, darmowe e kartki świąteczne boże narodzenie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: darmowe e kartki świąteczne boże narodzenie meble kuchenne dębowe projektowanie schodów