Scieki z osiedli

Ścieki z osiedli mają różny stopień koncentracji oraz skład chemiczny, ponieważ mogą zawierać różne ilości odpływów z budynków gospodarczych, warsztatów rzemieślniczych i zakładów przemysłowych. Nawet w tym samym osiedlu skład chemiczny ścieków podlega znacznym zmianom w ciągu roku, miesiąca, tygodnia, a nawet doby. W ściekach wyróżniamy: – suchą pozostałość (reszta parowania), – zawartość substancji mineralnych (reszta prażenia przy temp. 400°C). Strata przy prażeniu określa zawartość substancji organicznych. Poza tym przez przesączanie ścieków można określić również rozpuszczone ciała organiczne i mineralne. Osad na sączku stanowi ogólną ilość zawiesin, z których należy wyodrębnić za pomocą prażenia zawiesiny organiczne i nieorganiczne. [przypisy: mapa ewidencyjna gruntów, dachówka cementowa czy ceramiczna, rury do wody pitnej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: dachówka cementowa czy ceramiczna mapa ewidencyjna gruntów rury do wody pitnej