Rozdrabnianie paliwa

Rozdrabnianie paliwa. Proces wypalania klinkieru w piecach szybowych wymaga rozdrobnienia używanego koksu do wielkości ziaren najwyżej 5 -:- t mm. W wypadku więc dostawy koksu G większych rozmiarach należy go przed podaniem do mieszarek i pras odpowiednio rozdrobnić. Do tego celu służą przeważnie kruszarki szczękowe lub walcowe. Ich konstrukcja jest analogiczna do konstrukcji kruszarek tego typu używanych do rozdrabniania surowców, z tą różnicą, że są to zwykłe agregaty mniejsze i słabsze, ponieważ koks łatwo się rozdrabnia. Kruszarek do rozdrabniania węgla kamiennego obecnie w cementownictwie nie używa się na ogół, ponieważ węgiel dostarczany jest w postaci miału o uziarnieniu nie przekraczającym 20 mm. Uziarnienie to nie wymaga dalszego rozdrabniania, tak że węgiel z magazynu podawany jest bez uprzedniej przeróbki wprost do suszarni. [podobne: dachówka cementowa czy ceramiczna, dachówka cementowa czy ceramiczna, kotły stalmark ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: dachówka cementowa czy ceramiczna kotły stalmark serwis do kawy z porcelany sklep rosenthal