Regulatory ograniczające wydatek pary systemu Prinke

Regulacja przepływu odbywa się po stronie kondensatu. Między pionowy wymiennik ciepła a i licznik kondensatu włączono zbiornik wyrównawczy b. Poziom wody w zbiorniku jest utrzymywany na stałej wysokości za pomocą zaworu pływakowego. Dysze wylotowe sterowane zaworami magnetycznymi regulują odpływ kondensatu i przez to pośrednio dopływ pary do wymiennika ciepła. Dysze są tak ustawione, że zawsze przepuszczają określoną część ilości szczytowej, a więc na przykład 3 dysze przepuszczają 1/6, 1/tJ. i 112. Zależnie od tego, które zawory otwierają się otrzymuje się skokowo obciążenie między 1/6 a 6/6• Podniesienie poziomu kondensatu w wymienniku ciepła zmniejsza odpowiednio powierzchnię grzejną po stronie pary. Dla regulacji temperatury wody w przewodzie zasilającym zastosowano termostat, sterujący również zawory magnetyczna przez przekaźnik c. Za pomocą tego aparatu można więc w ciepłowni ograniczać szczytowy pobór pary użytkownika niezależnie od ciśnienia pary, a równocześnie za pomocą elektrycznego sterowania zdalaczynnego zmieniać skokami wartość graniczną. Ten ostatni środek znacznie ułatwia prowadzenie ciepłowni zdalaczynnej, ponieważ w razie potrzeby, podczas zbyt wielkich szczytów obciążenia, można przytłumić pobór wszystkich odbiorców równocześnie, a w czasie średniego lub małego wykorzystania ogrzewania zdalaczynnego można odpowiednio zmniejszyć wydajność kotłów. Tego rodzaju ograniczenie wydajności oznacza dla odbiorcy pewne zawężenie swobodnego rozporządzania przebiegiem ogrzewania. Powinno to znaleźć pewne wyrównanie w odpowiednio dogodnej taryfie ciepła. Jeśli wydajność szczytową w dniu chłodniejszym ustawi się na wartość niższą od wartości poboru ciepła przyłączenia ogrzewania, wtedy istotnie powierzchnie grzejne nie będą wykorzystane całkowicie. Regulator ograniczający wydatek wody systemu Rudolf Otto Meyer Przyrząd ten składa się z kryzy pomiarowej i zaworu regulacyjnego Różnica ciśnień wytworzona przez strumień wody steruje położenie zaworu przez membranę w taki sposób, aby nie przekroczyć założonej ilości przepływu nawet wtedy, kiedy spada ciśnienie w ogrzewaniu zdałaczynnym. Działanie tego stosunkowo prostego przyrządu zawęża się zatem do ograniczenia szczytowej ilości wody. Sposób ten jest wystarczający w sieciach wodnych przy centralnej regulacji dostarczanego ciepła przez zmianę temperatury zasilania. [przypisy: samsung galaxy ace 4 etui allegro, projektowana charakterystyka energetyczna budynku, rosyjskie allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: projektowana charakterystyka energetyczna budynku rosyjskie allegro samsung galaxy ace 4 etui allegro