Przemial wegla

Przemiał węgla w naszym przemyśle cementowym odbywa się w młynach o takiej konstrukcji, jaka stosowana jest do suchego przemiału surowców. Tutaj wystarczy podkreślać, że wydajność młynów w bardzo dużym stopniu zależy od rodzaju i gatunku przemielanego węgla oraz od jego wilgotności. Węgle długopłomienne np. rozmielają się bardzo trudno – tak samo węgle zanieczyszczone piaskiem i pirytem. Natomiast węgle chude poddają się znacznie łatwiej procesowa mielenia. Niewielki nawet wzrost wilgotności w węglu podawanym do mielenia powoduje gwałtowny spadek wydajności młynów. W nowo budowanych cementowniach zarówno u nas w kraju, jak i la granicą, dla przygotowania pyłu węglowego instaluje się obecnie prawie wyłącznie agregaty susząco-mielące, których zalety i ogólna zasada działania omówione były już w rozdziale o przygotowywaniu surowców do wypalania. W projektowaniu nowych cementowni obserwuje się dwa odmienne kierunki: pierwszy, starszy – zaleca . instalowanie dużych agregatów w liczbie zwykle dwóch, stanowiących samodzielny oddział węglowy, niekiedy nawet umieszczany w oddzielnym budynku usytuowanym z dala od głównego korpusu produkcyjnego i drugi nowszy – odpowiada się za zainstalowaniem bezpośrednio przy każdym piecu obrotowym po jednym urządzeniu susząco-mielącym o wydajności przystosowanej do pokrycia zapotrzebowania na pył węglowy tylko tego jednego pieca. Przykład centralnej instalacji susząco-mielącej z jednym agregatem przygotowującym pył węglowy dla całej cementowni. . [więcej w: olx iława praca, darmowe e kartki, olx otwock ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: darmowe e kartki olx iława praca olx otwock