Przekroje kanalów ogólnosplawnych

Przekroje kanałów ogólnospławnych musiałyby być duże, a zatem kosztowne, dlatego w określonych miejscach kanałów, w pobliżu odbiornika wykonuje się przelewy, którymi odpływa nadmiar ścieków już rozcieńczonych. Przelewy są budowane na takiej wysokości kanałów, aby ścieki gospodarcze były co najmniej trzykrotnie rozcieńczone. We Wrocławiu stosunek rozcieńczenia wynosi 1 : 5, a przelewy zostały wybudowane w pobliżu Odry i jej dopływów. Ponieważ podczas opadów wzrasta równocześnie objętość przepływu w odbiorniku, przeto stopień rozcieńczenia ścieków jest znaczny (pożądany jest 1 : 500 lub większy). Pierwsze fale deszczu spłukujące brud z dachów, podwórzy i ulic odpływają do oczyszczalni wraz ze ściekami. Dopiero następne fale odpływu, znacznie mniej zanieczyszczonego, przelewają się do burzowca i odpływają do odbiornika. W nowszych urządzeniach kanalizacji ogólnospławnej przelewy burzowe zaczynają pracować już przy rozcieńczeniu ścieków wodą opadową w stosunku 1 : 21/2 -; – 1 : 4. [przypisy: dachówka cementowa czy ceramiczna, ogród zimowy cena, projektowanie schodów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: dachówka cementowa czy ceramiczna ogród zimowy cena projektowanie schodów