Posts Tagged ‘szafy na wymiar’

przelewy burzowe

Friday, July 29th, 2016

Przeważająca część ścieków bytowo-gospodarczych a też poprodukcyjnych odpływa bez oczyszczenia przez przelewy burzowe do odbiornika zanieczyszczając go. Dlatego kanalizacja ogólnospławna jest obecnie budowana tylko wyjątkowo. Porównanie układów kanalizacji. Układ, którego koszty budowy i eksploatacji będą najmniejsze jest najwłaściwszy. W przypadku gdy wody deszczowe mogą być odprowadzane po powierzchni, jest najkorzystniejszy układ rozdzielczy niepełny. W przypadku znacznych spadków średnice oraz koszty przewodów kanalizacji mogą być poważnie zmniejszone. Ponadto możliwość stosowania przelewów burzowych w kanalizacji ogólnospławnej (gdy np. kanał główny biegnie obok odbiornika) również powinna być wzięta pod uwagę. Koszt budowy przykanalików w przypadku sieci ogólnospławnej jest prawie dwukrotnie mniejszy niż w sieci rozdzielczej. Natomiast oczyszczalnia ścieków w tym systemie jest znacznie większa i droższa. Ze względu na wykorzystanie rolnicze system ogólnospławny jest niedogodny, ponieważ na pola nawadniane dopływa w okresie deszczów (tj. wtedy, gdy nawadnianie jest niepotrzebne) dużo wody. W warunkach wiejskich najczęściej stosowany jest układ rozdzielczy niepełny. [przypisy: meble do sypialni, imitacja cegły, szafy na wymiar ]

Zawartosc zanieczyszczen w przecietnych sciekach bytowo-gospodarczych

Monday, July 18th, 2016

Zawartość zanieczyszczeń w przeciętnych ściekach bytowo-gospodarczych. Jeżeli ścieki zostaną wykorzystane do celów rolniczych, należy oznaczyć ogólną zawartość azotu (zazwyczaj w granicach 40-80 g/m”), ewentualnie wyodrębnić azot amonowy, azotynowy i azotanowy; następnie za- wartość potasu (jako K20 – 30-60 g/m”), fosforu (jako P205 – 10-20 g/m”), chlorków (jako NaCI – 80-250 g/m”), wapnia (jako CaO) i ewentualnie siarczanów, magnezu i żelaza. Tłuszcze i mydło występują niekiedy w dużych ilościach, szczególnie w pewnych godzinach i dniach tygodnia. Domieszki te w przypadku wykorzystania ścieków w rolnictwie są niepożądane. Ścieki małych osiedli zawierają na ogół więcej składników pokarmowych (N, K20 i P205). Niekiedy domieszka ścieków z zakładu przemysłowego o właściwościach trujących uniemożliwia wykorzystanie rolnicze ścieków z danego osiedla. Jeżeli szkodliwe lub trujące dla roślin związki występują w znacznym rozcieńczeniu, wówczas ścieki mogą być wykorzystane do celów rolniczych. [patrz też: szafy na wymiar, narożniki z funkcją spania, wieszak na ubrania ]