Posts Tagged ‘meble ogrodowe technorattan’

Suszenie wegla

Thursday, February 22nd, 2018

Suszenie węgla. Dostarczany z kopalń węgiel kamienny ma wilgotność, która zależnie od jego gatunku oraz od warunków atmosferycznych może się wahać w szerokich granicach 80f0 -:- 35010, a niekiedy nawet jeszcze więcej. Węgiel o tak znacznej zawartości wody nie może być skierowany wprost do przemiału w młynach, lecz musi być uprzednio wysuszony. Końcowa wilgotność węgli krótkopłomiennych po wyjściu z suszarni powinna wynosić lnie więcej niż 1 -:- 1,5010, . a węgli długopłomiennych nie więcej niż 5-6010. Należy podkreślić, że węgli długopłomiennych nie wolno nadmiernie wysuszać, gdyż w czasie suszenia tracą one zawarte w nich części lotne, co znacznie obniża wartość opalową. Wzrasta przy tym niebezpieczeństwo zapalenia się węgla w suszarni, grożące zniszczeniem całego oddziału węglowego. W przemyśle cementowym suszy się węgiel obecnie prawie wyłącznie w suszarniach obrotowych. Suszarnie obrotowe do suszenia węgła pod względem konstrukcji i zasady niczym się nie różnią od opisanych poprzednio suszarń do suszenia surowców. Ponieważ jednak węgiel jest materiałem łatwopalnym, a pył węglowy zmieszany z powietrzem w określonym stosunku tworzy mieszaninę wybuchową, proces suszenia odbywać się musi z zachowaniem specjalnie zaostrzonych warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przede, wszystkim zaleca się stosowanie suszarni obrotowych zgodno- prądowych, ponieważ najgorętsze gazy spalinowe stykają się w nich najpierw z wilgotnym, a więc najmniej podatnym do zapalenia się węglem. Poza tym temperatura gazów wchodzących do suszarni nie powinna w żadnym wypadku przekraczać 500°C przy początkowej wilgotności węgla około 15010; temperaturę węgla wysuszonego przy wyjściu z suszami należy utrzymywać na wysokości nie większej niż 75°C. Bardzo ważne jest (również, aby dozowanie węgla do suszarni odbywało się w sposób jak najbardziej równomierny! gdyż krótkotrwałe nawet przerwy w podawaniu węgla mogą doprowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury węgla w suszarni i do jego zapalenia się. [hasła pokrewne: meble kuchenne na wymiar, meble młodzieżowe, meble ogrodowe technorattan ]

Nazwa mlyny szybkobiezne

Tuesday, February 20th, 2018

Spadający na tarczę materiał odrzucany jest siłą odśrodkową na wewnętrzną ścianę zbiornika stalowego , dookoła której wentylatory wytwarzają zamknięty, pierścieniowy strumień powietrza o bardzo dużej szybkości krążenia. Ten właśnie strumień ,powietrza porywa z materiału wyrzuconego tarczą drobne cząstki i unosi je do przestrzeni pomiędzy ścianami zbiorników . Cząstki te,pędzące wraz ze strumieniem powietrza w dół, pod działaniem siły bezwładności wyrywają się ze strumienia w miejscu, gdzie zmienia on kierunek ruchu i spadają na spód zbiornika do wylotu. Grubsze, nie porwane strumieniem powietrza cząstki materiału wypadają z separatora przez inny wylot . Żaluzje i specjalne, nastawne skrzydełka służą do odpowiedniego naregulowania szybkości strumienia pierścieniowego, od której to szybkości zależy granulacja pyłu wydzielonego z mieliwa. Oprócz omówionych już szczegółowo wolnobieżnych młynów kulowych i rurowych zagraniczny przemysł cementowy stosuje do przemiału węgla również wiele innych maszyn mielących, pracujących na zupełnie odmiennych zasadach i noszących ogólną nazwę młynów szybkobieżnych. Nazwa młyny szybkobieżne pochodzi stąd, że elementy robocze tych maszyn, a więc różnego rodzaju młotki, rolki, walce, kule itp. , obracają się z dużymi szybkościami , zazwyczaj znacznie przekraczającymi 100 obrotów na minutę. Urządzenia mieląca tego typu w polskim przemyśle cementowym nie są stosowane i z tego powodu nie będą tuta] szczegółowiej omawiane, [patrz też: meble kuchenne na wymiar, meble młodzieżowe, meble ogrodowe technorattan ]