Posts Tagged ‘Meble Nowoczesne’

Zalety i wady

Sunday, February 25th, 2018

Zalety i wady obu tych systemów zasilania zestawiono poniżej. Zasilanie parowe Zalety 1. Prosta budowa centrali cieplnej. 2. Możność dołączenia każdego urządzenia domowego (ogrzewanie parowe, ogrzewanie wodą ciepłą, przygotowywanie wody ciepłej użytkowej i przemysłowego o niewielkich wymaganiach dotyczących temperatur. 3. Prosty i niezawodny pomiar zużycia ciepła. 4. Stosunkowo wysokie ciśnienie w przewodach i w związku z tym niezbyt wielkie obciążenia przewodów i osprzętu. 5. Prace przyłączeniowe i naprawy łatwe do przeprowadzenia. 6. Możliwość łatwego dostarczania ciepła przez kilka central cieplnych. Wady 1. Duża średnica przewodów z odpowiednio kosztownym osprzętem. 2. Trudności prowadzenia przewodów w terenie nierównym i pod ulicami, gdzie znajduje się już wiele przewodów. 3. Konieczność użycia urządzeń odwadniających i odprowadzających kondensat. 4. Przewody kondensatu narażone na korozję. 5. Wysokie straty cieplne niezależnie od obciążenia.
Zasilanie wodą ciepłą Zalety 1. Centralna regulacja wydajności przez zmianę temperatury zasilania. 2. Duże zyski energii elektrycznej w elektrociepłowni. 3. Łatwe dostosowanie przewodów do trudności terenowych. 4. Proste układy węzłów cieplnych w ogrzewaniu wodą ciepłą. 5. Mechanizmy sterowane wyłącznie w centrali. 6. Czysta woda powrotna, 7. Mniejsze straty ciepła wraz z obniżeniem temperatury wody grzejnej. Wady 1. Stała konieczność przetwarzania ciepła w centrali, a czasem i w węzłach cieplnych. 2. Możliwość dołączania jedynie ogrzewań wodą ciepłą; urządzenia zaopatrujące w ciepłą wodę użytkową wymagają ograniczenia obniżenia temperatury zasilania albo przeprowadzenia trzeciego przewodu. 3. Pomiar zużycia ciepła u odbiorców kosztowny i nieścisły. 4. Względnie wysokie koszty sieci, o ile nie można zastosować dużej różnicy temperatur. 5. Utrudnione naprawy i przedłużenia sieci. Wymienione zalety i wady należy oceniać w zależności od miejscowych warunków. Z tego powodu nie można jednoznacznie określić zakresów zastosowania obu czynników grzejnych. Istotną zaletą rozprowadzania pary jest możliwość dołączenia dowolnych użytkowników i łatwość pomiaru poboru ciepła. Z drugiej strony wybór rozprowadzania wody ciepłej oznacza pominięcie wszystkich ogrzewań parowych, jeśli nie można za- mienić ich w ogrzewanie wodą ciepłą. Trzeba więc najpierw sprawdzić, czy ewentualne zalety rozprowadzania wody ciepłej i większe nadwyżki elektryczności w elektrociepłowni zrównoważą to zmniejszenie w oddawaniu ciepła. Struktura obszaru zaopatrywanego w ciepło odgrywa tu decydującą rolę. W dzielnicach miejskich, gdzie przeważają domy mieszkalne i budynki biurowe wyposażone przeważnie w ogrzewania wodą ciepłą, okazało się że najlepsze jest rozprowadzanie zdalaczynne wody ciepłej, szczególnie wtedy, kiedy należność za ciepło można obliczać ryczałtem albo wtedy kiedy zastosuje się liczniki ciepła. Jeśli przeważają ogrzewania parowe a odbiorcami są przedsiębiorstwa przemysłowe wtedy słuszniejsze jest zastosowanie zasilania parą. Miejskie sieci cieplne w Niemczech stosują przeważnie parę jako czynnik grzejny. Ostatnio jednak daje się zauważyć wpływ doświadczeń krajowych i zagranicznych dotyczących sieci wodnych i ich zalet dla gospodarki cieplnej; a w związku z tym wyraźny zwrot do stosowania wody ciepłej jako czynnika grzejnego. [przypisy: meble do pokoju dziecięcego, Meble Nowoczesne, meble corfu ]

Glówne prace magazynowe

Thursday, February 22nd, 2018

Dla każdego magazynu węgla powinna być opracowana instrukcja, zawierająca wytyczne prawidłowej i racjonalnej gospodarki, kontroli i sposobów postępowania w czasie pożaru. Główne prace magazynowe, jak wyładunek węgla z wagonów, układanie pryzm i transport węgla do produkcji, powinny być zmechanizowane, ponieważ obsługa ręczna jest nieekonomiczna i pracochłonna. Obecnie coraz szersze zastosowanie mają odpowiednie urządzenia, np. suwnice, przenośniki taśmowe, chwytaki, zgarniaki i inne. Wyżej podane wytyczne magazynowania węgla na składach otwartych stosują się również z pewnymi zmianami do krytych magazynów węgla. Obsługa i kontrola takich magazynów jest łatwiejsza, ponieważ są one prawie zawsze dobrze zmechanizowane. Wyładunek z wagonów, rozmieszczanie węgla w różnych dowolnych miejscach na hali oraz transport do suszarni węgla odbywają się zwykle za pomocą urządzeń mechanicznych. [podobne: meble do pokoju dziecięcego, Meble Nowoczesne, meble corfu ]