Posts Tagged ‘meble grudziądz’

Przekroje kanalów ogólnosplawnych

Wednesday, July 20th, 2016

Przekroje kanałów ogólnospławnych musiałyby być duże, a zatem kosztowne, dlatego w określonych miejscach kanałów, w pobliżu odbiornika wykonuje się przelewy, którymi odpływa nadmiar ścieków już rozcieńczonych. Przelewy są budowane na takiej wysokości kanałów, aby ścieki gospodarcze były co najmniej trzykrotnie rozcieńczone. We Wrocławiu stosunek rozcieńczenia wynosi 1 : 5, a przelewy zostały wybudowane w pobliżu Odry i jej dopływów. Ponieważ podczas opadów wzrasta równocześnie objętość przepływu w odbiorniku, przeto stopień rozcieńczenia ścieków jest znaczny (pożądany jest 1 : 500 lub większy). Pierwsze fale deszczu spłukujące brud z dachów, podwórzy i ulic odpływają do oczyszczalni wraz ze ściekami. Dopiero następne fale odpływu, znacznie mniej zanieczyszczonego, przelewają się do burzowca i odpływają do odbiornika. W nowszych urządzeniach kanalizacji ogólnospławnej przelewy burzowe zaczynają pracować już przy rozcieńczeniu ścieków wodą opadową w stosunku 1 : 21/2 -; – 1 : 4. [przypisy: Meble Nowoczesne, meble grudziądz, meble młodzieżowe ]

Do budowy kanalów uzywa sie rur o przekrojach kolowych i jajowych

Thursday, July 14th, 2016

2: KANAŁY Do budowy kanałów używa się rur o przekrojach kołowych i jajowych, ponadto stosuje się kanały o przekrojach parabolicznych, nieckowatych, trapezowych itp. Przekrój kołowy jest najbardziej wytrzymały na ciśnienie gruntu oraz ma największe pole przepływu w stosunku do ilości materiału -użytego na jego wykonanie. Jest korzystny pod względem hydraulicznym, też przy napełnieni do połowy średnicy (Rh = 0,25 d). Natomiast przy napełnieniach małych wartości Rh szybko się zmniejsza. Przy zmniejszonych wartościach Rh prędkość przepływu maleje i zmniejsza się zdolność transportowa strumienia ścieków. Prędkość przepływu zależy od napełnienia i spadku kanałów . Powierzchni przekroju jajowego 40 X 60 cm odpowiada powierzchnia przekroju kołowego o średnicy 48,5 cm. Ponieważ nie produkuje się rur o tej średnicy, zostały podane rury o średnicy 45 i 50 cm. Dla przykładu podano w cm wymiary kanałów jajowych zwykłych, z podkreśleniem przekrojów obecnie stosowanych. Przekrój jajowy zwykły h = 2R+R = 3R; d = 2R; h+d = 3:2 Wymiary: Niekiedy stosowane są przekroje jajowe podwyższone oraz jajowe odwrócone, tzw. gruszkowe. [podobne: meble grudziądz, meble skandynawskie, Meble chełm ]