Posts Tagged ‘meble do pokoju młodzieżowego’

Wyrób rur betonowych do budowy kanalów powinien byc szczególnie staranny

Friday, July 15th, 2016

Wyrób rur betonowych do budowy kanałów powinien być szczególnie staranny. Rury należy przechowywać w miejscu wilgotnym i zacienionym w ciągu co najmniej 90 dni po wykonaniu; okres ten może być skrócony do 25-30 dni pod warunkiem stosowania cementu szybkowiążącego. Do produkcji rur narażonych na agresywne działanie ścieków należy użyć cementu hutniczego (PN/B-30005). Transport rur na budowę oraz ich składowanie powinno odpowiadać normie PN/B-06583. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur powinny być gładkie, bez zbyt widocznych warstw ubijanych, rys, pęknięć, skupień żwiru, piasku lub cementu. W celu uodpornienia betonu na działanie kwasów powierzchnię wewnętrzną (a w razie potrzeby również zewnętrzną) powleka się izolacją. Rury betonowe przed ułożeniem powinny przez ok. 6 miesięcy , pozostawać na otwartym powietrzu, ustawione na podkładach drewnianych. [więcej w: meble do pokoju młodzieżowego, fototapeta do kuchni, meble rattanowe ]

Przekrój separatora powietrznego

Tuesday, July 12th, 2016

Niebezpieczeństwo eksplozji znacznie się zmniejsza w razie przemielania węgli chudych, krótkopłomiennych i przy zastosowaniu jako czynnika niosącego ciepło nie powietrza, lecz gazów spalinowych, które zawierają znacznie mniej tlenu. Dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa pracy w różnych punktach instalacji, a więc na separatorze, na cyklonie i na przewodach, montuje się klapy przeciwwybuchowe, których zadaniem jest osłabienie siły i lokalizacja ewentualnych eksplozji. Należy jeszcze pokrótce omówić budowę i zasadę działania ważnego elementu instalacji susząco-mielącej, a mianowicie separatora. Separatory, których zadaniem jest wydzielanie z mieliwa frakcji dostatecznie drobno zmielonej, jako gotowego produktu, budowane są na różnych zasadach działania. W sposób najbardziej ogólny wszystkie pracujące w przemyśle separatorów można podzielić na dwie zasadnicze grupy: separatory anechemiczne i separatory powietrzne. Te ostatnie właśnie znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle cementowym, ponieważ nadają się specjalnie do wydzielania z mieliwa najdrobniejszych jego frakcji. Przekrój separatora powietrznego często spotykanego w instalacjach młynowych pracujących w obiegu zamkniętym. Separator ten składa się z dwóch stalowych zbiorników umieszczonych jeden wewnątrz drugiego. Mieliwo, które ma podlegać separacji doprowadzona jest od góry przewodem . Pod wylotem tego przewodu znajduje się szybko wirująca tarcza ze zmontowanymi na niej dwoma wentylatorami. [patrz też: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]