Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

Suszarnia

Tuesday, July 12th, 2016

W niektórych cementowniach posiadających własne siłownie energetyczne lub centralne kotłownie c. o. stosuje się niekiedy zamiast suszarń obrotowych Ogrzewanych gazami spalinowymi s u s z a r n i e p ar o we, które są znacznie bezpieczniejsze w pracy. W ostatnich latach instaluje się również niekiedy w cementowniach bardzo proste w konstrukcji i bardzo sprawne pionowe suszarnie rurowe. Suszarnia taka składa się z jednej lub z paru pionowo ustawionych rur stalowych lub żeliwnych długości do 10 m i o średnicy około 300 –:- 350 mm. Miał węglowy o granulacji nie przekraczającej 10 mm zasypuje się do rury z góry, z dołu zaś wprowadza się w przeciwprądzie gorące gazy spalinowe, przepływające przez rurę z dużą prędkością liniową, dochodzącą do 35 misek. Chociaż czas przebywania węgla w rurze nie przekracza na ogół 5 sekund, wymiana ciepła pomiędzy strumieniem spalin a spadającym węglem odbywa się bardzo intensywnie, gdyż węgiel znajduje się jakby w manie zawieszenia w gorących gazach. Praktyka wykazała, że jednorazowe przepuszczenie węgla przez rurę zmniejsza jego wilgotność początkową o 10–:-12 proc. , a natężenie odparowania dochodzi do 320 kg wody z 1 m” objętości rury, czyli do wartości prawie sześciokrotnie większej od uzyskiwanej w najlepszej suszarni obrotowej, W ostatnich lalach w Niemieckiej Republice Demokratycznej opracowano nowy typ suszarni wykorzystującej również zasadę suszenia materiału w stanie zawieszenia w strumieniu gazów. Jest to suszarnia podrzutowa typu Hazemag. W dolnej części stalowej obudowy zmontowane są dwa wały z łopatkami z twardej stali manganowej. Gorące gazy spalinowe, doprowadzane do wnętrza suszarni przez wlot , przepływają wzdłuż całej . komory i uchodzą przez wylot . [więcej w: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]

Wilgotny material zasypywany jest od góry przez otwór

Tuesday, July 12th, 2016

Wilgotny materiał zasypywany jest od góry przez otwór . W czasie pracy suszarni oba wały wirują z dużą szybkością i spadający na nie materiał podrzucany jest stale w górę. Na skutek skośnego ustawienia łopatek materiał za każdym podrzutem przesuwa się w kierunku wylotu, przez który wreszcie opuszcza suszarnię. Suszarnie typu Hazemag przy dużej nawet wydajności mają stosunkowo niewielkie wymiary, co jest niewątpliwą zaletą tych urządzeń. Jedyną słabą stroną tego agregatu jest szybkie zużywanie się łopatek, które ulegają w czasie pracy ścieraniu przez suszony materiał. Na zakończenie trzeba jeszcze raz podkreślić, że proces suszenia węgla jest zawsze połączony z mniejszym lub większym niebezpieczeństwem pożaru, a nawet wybuchu, i z tego powodu w oddziałach przygotowywania węgla muszą być zachowane specjalne środki ostrożności. Przede wszystkim nie wolno bam palić tytoniu i przebywać z otwartym ogniem. Poza tym wszystkie pomieszczenia i maszyny muszą być utrzymywane w stanie nienagannej czystości. Nie wolno w żadnym razie dopuszczać do gromadzenia się pyłu węglowego w rogach, załamach i zagłębieniach, ponieważ drobny pył, szczególnie nieco zwilżony, ma skłonności do samozapalenia się. [patrz też: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]