Posts Tagged ‘fototapety do sypialni’

SCIEKI BYTOWO-GOSPODARCZE

Wednesday, July 27th, 2016

SCIEKI BYTOWO-GOSPODARCZE Ścieki bytowo-gospodarcze zanieczyszczone są najrozmaitszymi substancjami rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi; mogą być one pochodzenia organicznego bądź mineralnego. Ponadto do kanalizacji dostają się często zanieczyszczenia, które powinny znaleźć się w śmietnikach, np. łupiny ziemniaczane, przedmioty twarde itp. Poza tym ścieki zawierają duże ilości drobnoustrojów, m. in. bakterie. Substancje tworzące zawiesinę w ściekach można podzielić na dwie kategorie: a) łatwe do oddzielenia – o ciężarze mniejszym, równym lub większym niż woda, b) trudno oddzielające się koloidy (cząsteczki < lIt). Do pierwszych należą papier, części tkanin i przędzy, słoma, wióry, liście, łupiny od ziemniaków, warzyw, owoców itp. oraz ciała łatwo opadające, najczęściej pochodzenia mineralnego: jak piasek, okruchy kamieni, koksu, cegły, węgla kamiennego, szkła i metalu. Drugą grupę stanowi . zawiesina pochodzenia mineralnego lub organicznego: przede wszystkim rozdrobnione prądem wody fekalia i resztki pokarmów, następnie drobne ziarna piasku, iłu, popiołu, trocin, drobne odpadki z warsztatów rzemieślniczych i przemysłowych. [więcej w: fototapety do sypialni, szafy przesuwne, meble ogrodowe technorattan ]

Ciepłownie zdałaczynne

Tuesday, July 12th, 2016

Ciepłownie zdałaczynne używając tańszego węgla są bardziej ekonomiczne niż małe i średnie kotłownie z kotłami ogrzewanymi przeważnie koksem. Przewaga a wzrasta wskutek uzyskania lepszej sprawności wielkich urządzeń i obniżenia kosztu energii elektrycznej, wytwarzanej  w elektrociepłowni przy najmniejszym zużyciu ciepła. Nadwyżka energii elektrycznej równa 200 kWh na 106 kcal dostarczanego ciepła prowadzi np. do obniżenia kosztów wytwarzania ciepła o 6 DM za 106 kcal przy zmniejszeniu kosztów o 3 Pf/kWh, zaś nadwyżka energii 400 kWh (a takie wartości można uzyskać w nowoczesnych elektrociepłowniach) powoduje obniżenie o 12 DM na każdych 106 kcal. Widać stąd wyraźne korzyści, wywołane wskutek skojarzonego wytwarzania elektryczności i ciepła łącznie, na rentowność miejskiej sieci cieplnej. W sieciach wody ciepłej stosunek kosztów wytwarzania ciepła do kosztów własnych zmniejsza się znacznie w porównaniu z powyższymi wartościami, uzyskanymi dla starszych typów urządzeń z przewagą rozprowadzenia parowego. Prócz ceny ciepła w ciepłownictwie zdalaczynnym najważniejszym czynnikiem kosztów własnych jest obciążenie wskutek oprocentowania kapitału wydatkowanego na sieć rozprowadzającą. Obciążenie to można częściowo zmniejszyć przez podwyższenie wydajności przyłączeń i ilości przepływu ciepła. Można stosować wszystkie nadające się do tego środki w miarę możliwości ich zastosowania w poszczególnych przypadkach (regulatory ograniczenia przepływu, połączenie odbiorców, których szczyty wydajności występują w różnych porach, wysokie różnice temperatur w sieciach wodnych). Urządzenia zaopatrujące w ciepłą wodę użytkową zwiększają zapotrzebowanie ciepła w stosunku do samego ogrzewania o 30 -;-. 50%. Urządzenia te są więc bardzo korzystne w ogrzewaniach zdalaczynnych. Sieć musi być jednak czynna cały rok. Znaczenie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla zdalaczynnego zaopatrzenia cieplnego będzie w najbliższej przyszłości wzrastało. Urządzenia te wykazują zapotrzebowanie na ciepło przez większą część roku i przyczyniają się. podobnie, jak zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową do bardziej równomiernego rocznego obciążenia ciepłowni. Wentylacja i klimatyzacja wywiera również korzystny wpływ na prze- bieg dziennego obciążenia, ponieważ zapotrzebowanie ciepła tych urządzeń wypada przeważnie w późnych godzinach popołudniowych i wieczornych, a więc w okresie zmniejszonego poboru ciepła przez ogrzewanie. Straty cieplne sieci miejskich są bardzo różne. Wynosiły one średnio, według statystyk niemieckich okresu przedwojennego, ok. 18% dostarczanego ciepła. Na wysokość strat wpływa prócz rozległości sieci i temperatury czynnika grzejnego także w znacznym stopniu czas wykorzystania sieci i obciążenia. W liczbach tych zawierają się także różnice między ilościami ciepła wysłanymi do sieci a pomierzonymi u odbiorców. W nowoczesnych miejskich sieciach cieplnych można liczyć (przy pełnym wykorzystaniu) na niższe straty. W sieciach parowych wynoszą one 10 -;-.15%, a w sieciach wody ciepłej 7 -;-.10%. Wyższe straty cieplne w sieciach parowych są wywołane dłuższym czasem użytkowania i prawie stałą temperaturą czynnika. grzejnego. [podobne: fototapety 3d, fototapety do sypialni, imitacja cegły ]