Posts Tagged ‘fototapeta do kuchni’

Wyrób rur betonowych do budowy kanalów powinien byc szczególnie staranny

Friday, July 15th, 2016

Wyrób rur betonowych do budowy kanałów powinien być szczególnie staranny. Rury należy przechowywać w miejscu wilgotnym i zacienionym w ciągu co najmniej 90 dni po wykonaniu; okres ten może być skrócony do 25-30 dni pod warunkiem stosowania cementu szybkowiążącego. Do produkcji rur narażonych na agresywne działanie ścieków należy użyć cementu hutniczego (PN/B-30005). Transport rur na budowę oraz ich składowanie powinno odpowiadać normie PN/B-06583. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur powinny być gładkie, bez zbyt widocznych warstw ubijanych, rys, pęknięć, skupień żwiru, piasku lub cementu. W celu uodpornienia betonu na działanie kwasów powierzchnię wewnętrzną (a w razie potrzeby również zewnętrzną) powleka się izolacją. Rury betonowe przed ułożeniem powinny przez ok. 6 miesięcy , pozostawać na otwartym powietrzu, ustawione na podkładach drewnianych. [więcej w: meble do pokoju młodzieżowego, fototapeta do kuchni, meble rattanowe ]

Magazynowanie wegla

Tuesday, July 12th, 2016

. Magazynowanie węgla. Magazynowanie paliwa stanowi jedno z poważniejszych zagadnień w cementownictwie z powodu ilości i charakteru tego materiału. Każda cementownia powinna stale mieć na składzie tyle paliwa, żeby można było pokryć zapotrzebowanie produkcji na okres jednego -do półtora miesiąca. Przy projektowaniu magazynów paliwa i ich eksploatacji należy ściśle przestrzegać przepisów zawartych w :normie PN/G – 07010 “Magazynowanie węgla. Wytyczne magazynowania”. W normie tej podane są dokładne wytyczne określające sposoby magazynowania paliwa na wolnym powietrzu, pod dachem i w zbiornikach oraz w pomieszczeniach zamkniętych. Koks jest paliwem, z którego drogą suchej destylacji usunięto części lotne. Z tego powodu jego temperatura zapłonu jest stosunkowo wysoka, jest on też znacznie miej zapalny niż węgiel kamienny. Przy magazynowaniu koksu nie ma więc niebezpieczeństwa samozapłonu, natomiast należy zwrócić uwagę na bo, że jest on materiałem porowatym, łatwo ulegającym zawilgoceniu. Koks można magazynować na placu na wolnym powietrzu w pryzmach, których wysokość może dochodzić do m. Lepiej jednak magazynować w składowiskach pod dachem ochraniającym koks -od wpływu opadów atmosferycznych. Węgiel kamienny magazynuje się w przemyśle cementowym w różny sposób. W cementowniach starych węgiel magazynuje się wprost na placu fabrycznym, gdzie składowanie i wyładowywanie wykonuje się często ręcznie lub za pomocą całkiem prymitywnych urządzeń wyładowczych. W zakładach nowoczesnych magazyn węgla to przeważnie wydzielona część zmechanizowanego centralnego składu materiałów. [podobne: narożniki z funkcją spania, wieszak na ubrania, fototapeta do kuchni ]