Rozliczenie

Odbiorca zna roczne koszty, z którymi musi się liczyć i ciepłownia zdalaczynna zna również dokładny dochód ze sprzedaży ciepła. Rozliczenie jest proste. W istocie ciepłownia zdalaczynna musi pokrywać bezpłatnie nadwyżki spowodowane anomalia- mi klimatycznymi (bardzo mroźna zima) albo nieekonomicznym sposobem użytkowania urządzeń przez odbiorcę. Tego rodzaju nadwyżki mają małe znaczenie, jeżeli koszty wytwarzania ciepła są niewielkie. Zachodzi to przede wszystkim w przypadku elektrociepłowni pracującej na wysokich ciśnieniach z dołączonymi sieciami wodnymi o niskich parametrach. W zakładach tych wskutek obniżenia ceny przy skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej można oddawać ciepło o niskim poziomie temperatury, po, bardzo niskich cenach. Trzeba też zwrócić uwagę, że trwonienie ciepła w ogrzewaniu pomieszczeń ma pewne fizyczne gra- nice, ponieważ za wysokie temperatury pomieszczeń są z zasady dokuczliwe dla mieszkańców, a regulacja temperatury za pomocą otwierania okien jest możliwa jedynie przy umiarkowanej temperaturze zewnętrznej. Ciepłowniom zdalaczynnym z sieciami wodnymi wystarcza pomiar dostarczanej ilości wody grzejnej. Odbiorca jest przez to zachęcony do jak największego ograniczania ilości wody grzejnej i odprowadzania wody powrotnej o niskiej temperaturze. Można to uzyskać zakładając większe powierzchnie grzejne albo łącząc szeregowo ogrzewanie i urządzenie przygotowujące ciepłą wodę użytkową. Wydajność cieplna sieci wzrasta w ten sposób, bez zwiększania średnicy przewodów; koszty stałe zmniejszają się odpowiednio. Szczególnie korzystnie wyróżniają się w przypadku takiego rozliczenia wszelkie systemy ogrzewania powierzchniowego o niskich temperaturach wody grzejnej. Elektrociepłownie są również zainteresowane w niskich temperaturach wody powrotnej, ponieważ niskie temperatury przy wielostopniowym ogrzewaniu prowadzą do podniesienia zysku energii elektrycznej. Ilość pobranej wody jest jednocześnie miarą dostarczanego ciepła, jeżeli zawór regulacyjny umieszczony w doprowadzeniu domowym utrzymuje stałą różnicę temperatur – zasilanie – powrót. Licznik ilości wody zastępuje w tym przypadku całkowicie licznik ilości ciepła. [więcej w: samsung galaxy ace 4 etui allegro, projektowana charakterystyka energetyczna budynku, rosyjskie allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: projektowana charakterystyka energetyczna budynku rosyjskie allegro samsung galaxy ace 4 etui allegro