Nazwa mlyny szybkobiezne

Spadający na tarczę materiał odrzucany jest siłą odśrodkową na wewnętrzną ścianę zbiornika stalowego , dookoła której wentylatory wytwarzają zamknięty, pierścieniowy strumień powietrza o bardzo dużej szybkości krążenia. Ten właśnie strumień ,powietrza porywa z materiału wyrzuconego tarczą drobne cząstki i unosi je do przestrzeni pomiędzy ścianami zbiorników . Cząstki te,pędzące wraz ze strumieniem powietrza w dół, pod działaniem siły bezwładności wyrywają się ze strumienia w miejscu, gdzie zmienia on kierunek ruchu i spadają na spód zbiornika do wylotu. Grubsze, nie porwane strumieniem powietrza cząstki materiału wypadają z separatora przez inny wylot . Żaluzje i specjalne, nastawne skrzydełka służą do odpowiedniego naregulowania szybkości strumienia pierścieniowego, od której to szybkości zależy granulacja pyłu wydzielonego z mieliwa. Oprócz omówionych już szczegółowo wolnobieżnych młynów kulowych i rurowych zagraniczny przemysł cementowy stosuje do przemiału węgla również wiele innych maszyn mielących, pracujących na zupełnie odmiennych zasadach i noszących ogólną nazwę młynów szybkobieżnych. Nazwa młyny szybkobieżne pochodzi stąd, że elementy robocze tych maszyn, a więc różnego rodzaju młotki, rolki, walce, kule itp. , obracają się z dużymi szybkościami , zazwyczaj znacznie przekraczającymi 100 obrotów na minutę. Urządzenia mieląca tego typu w polskim przemyśle cementowym nie są stosowane i z tego powodu nie będą tuta] szczegółowiej omawiane, [patrz też: meble kuchenne dębowe, projektowanie schodów, darmowe e kartki świąteczne boże narodzenie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: darmowe e kartki świąteczne boże narodzenie meble kuchenne dębowe projektowanie schodów