Mielenie wegla.

Mielenie węgla. Dla otrzymania pyłu węglowego, którym opalane są piece obrotowe, a niekiedy również i paleniska dużych suszarń obrotowych, węgiel kamienny po przejściu procesu suszenia, o którym mowa była w poprzednim rozdziale, poddawany jest następnie przemielaniu w młynach o najrozmaitszych konstrukcjach. Stopień zmielenia pył. węglowego wynosi zazwyczaj około 1 -7- 2% pozostałości na sicie o 900 oczkach/cm> i 12-1S0f0 na sicie o 49)0 oczkach/om 2. Jednakże trzeba pamiętać, że liczby te podane są w sposób najzupełniej orientacyjny i że w niektórych przypadkach najdogodniejszy w danych warunkach stopień zmielenia węgla może znacznie odbiegać od tych wytycznych. Ogólnie należy stwierdzić, że, stopień zmielenia pyłu węglowego zależy z jednej struny od własności samego wę. gla, z drugiej zaś strony – od typu ,i wymiarów pieca, do którego jest przeznaczony. Wynika z tego, że dla każdej cementowni, a nawet, jeśli cementownia uzbrojona jest w piece różnych typów, dla każdego pieca i każdego gatunku węgla należy w drodze doświadczalnej ustalić najodpowiedniejszy stopień zmielenia pyłu węglowego. Orientacyjnie należy stwierdzić, że pył węglowy przeznaczony do krótkich pieców powinien być mielony drobniej niż pył do pieców długich. W krótkich bowiem piecach chodzi o to, aby otrzymać krótką strefę ogniową, co jest możliwe przy dużej szybkości spalania, którą uzyskuje się przy małych wymiarach cząstek węgla. Natomiast w piecach drugich dla wydłużenia strefy ogniowej wymiary cząstek węgla powinny być większe, ponieważ czas ich spalenia się jest odpowiednio dłuższy. [patrz też: olx iława praca, darmowe e kartki, olx otwock ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: darmowe e kartki olx iława praca olx otwock