Magazynowanie pylu weglowego

Magazynowanie pyłu węglowego. Zbiorniki pyłu węglowego powinny być wykonywane z materiału niepalnego, a więc albo z blachy stalowej, albo z żelbetu. Dno zbiornika nie może być płaskie, lecz powinno mieć kształt stożka lub ostrosłupa zwróconego wierzchołkiem w dół. Nachylenie tworzącej stożka lub też bocznej ściany ostrosłupa do poziomu powinno wynosić co najmniej 60°, aby nie dopuszczać do zawieszania się pyłu w dolnej części zbiornika . W górnej części zbiornika powinien się znajdować właz zamykany szczelną pokrywą stalową. Przed każdym postojem pieca zbiornik musi być całkowicie opróżniony, a jego wnętrze dokładnie oczyszczone z resztek pyłu. Zbiorniki powinny być wyposażone w termometry kontrolne, które mają za zadanie sygnalizowanie niebezpiecznego wzrostu temperatury, świadczącego o powstaniu ogniska zapalnego wewnątrz zbiornika. Termometry te mogą być połączone z siecią sygnalizacji optycznej (lampy sygnalizacyjne) lub akustycznej (syrena, buczek). Jeżeli szczelne zamknięcia zbiornika i odcięcie dopływu powietrza nie zlikwiduje ogniska i pył się zapali, to pożar należy gasić gaśnicami tzw. śniegowymi, napełnionymi płynnym C02, lub też przez zasypywane płomienia piaskiem. Gaszenie wodą jest absolutnie niedopuszczalne. Wchodzenie nawet do opróżnionego zbiornika z otwartym ogniem powinno być jak najsurowiej zabronione. Pojemność zbiornika nad piecem nie powinna być zbyt duża i zwykle jest tak. dobierana, żeby zapas pyłu mieszczącego s,ię w zbiorniku wystarczał na 4-6 godzin normalnej pracy pieca. Opróżnianie zbiornika z pyłu odbywa się przez otwór znajdujący się w najniższej części dna. Pod otworem tym zwykle zamontowane są dwa albo nawet trzy krótkie przenośniki ślimakowe wprowadzające J pył do przewodu tłocznego wentylatora piecowego. Spirale tych przenośników obracają się nie w korytach, lecz w rurach. W czasie pracy cały przekrój rury powinien być napełniony pyłem w celu odcięcie przewodu tłocznego wentylatora od wnętrza zbiornika i niedopuszczenia do ewentualnego zasysania tzw. fałszywego powietrza przez zbiornik do pieca. [patrz też: zanim zasnę cda, olx zwoleń, mapa ewidencyjna gruntów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: mapa ewidencyjna gruntów olx zwoleń zanim zasnę cda