Glówne prace magazynowe

Dla każdego magazynu węgla powinna być opracowana instrukcja, zawierająca wytyczne prawidłowej i racjonalnej gospodarki, kontroli i sposobów postępowania w czasie pożaru. Główne prace magazynowe, jak wyładunek węgla z wagonów, układanie pryzm i transport węgla do produkcji, powinny być zmechanizowane, ponieważ obsługa ręczna jest nieekonomiczna i pracochłonna. Obecnie coraz szersze zastosowanie mają odpowiednie urządzenia, np. suwnice, przenośniki taśmowe, chwytaki, zgarniaki i inne. Wyżej podane wytyczne magazynowania węgla na składach otwartych stosują się również z pewnymi zmianami do krytych magazynów węgla. Obsługa i kontrola takich magazynów jest łatwiejsza, ponieważ są one prawie zawsze dobrze zmechanizowane. Wyładunek z wagonów, rozmieszczanie węgla w różnych dowolnych miejscach na hali oraz transport do suszarni węgla odbywają się zwykle za pomocą urządzeń mechanicznych. [podobne: dachówka cementowa czy ceramiczna, dachówka cementowa czy ceramiczna, kotły stalmark ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: dachówka cementowa czy ceramiczna kotły stalmark serwis do kawy z porcelany sklep rosenthal