CHARAKTER PRACY ELEKTROCIEPŁOWNI

Jeśli w pierwszym przybliżeniu przyjmuje się iloczyn sprawności, ja- ko wartość stałą, wtedy dp zmienia się wraz z odwrotnością (iI – i2). Jeśli trzeba podwyższyć ilość wytwarzanej energii elektrycznej w procesie elektrociepłowniczym, należy najpierw ocenić o ile można obniżyć ciśnienie pary grzejnej przez zwiększenie powierzchni grzejnych, zmniejszenie strat ciśnienia w rozprowadzeniach itp. Stosunek ilości pary grzejnej do zapotrzebowania energii jest ważnym wskaźnikiem energetyczno-gospodarczym dla zakładów przemysłowych. Wielkość i wahania tego stosunku są miarodajnym czynnikiem dla budowy siłowni, względnie dla wyboru rodzaju turbin. Jeśli odbiorcami są przeważnie lub wyłącznie urządzenia ogrzewania budynków, wtedy ekonomiczna praca elektrociepłowni jest możliwa tylko. w zimie. Takie elektrociepłownie stają się opłacalne dopiero powyżej określonej wartości poborów ciepła przyłączeń i wymagają z zasady współpracy z państwowymi przedsiębiorstwami dostarczającymi energię elektryczną . W ogrzewaniach zdalaczynnych będących własnością państwową, współpraca taka istnieje już w samym założeniu. Jednak i w tym przypadku praca elektrociepłowni staje się dla przedsiębiorstwa zaopatrującego gospodarczo opłacalna dopiero przy większym zapotrzebowaniu cieplnym. Współpraca może istnieć również i przy mniejszym zapotrzebowaniu ciepła, jeśli tylko siłownia ma parę o odpowiednich stopniach ciśnienia do dostarczania ciepła. [hasła pokrewne: ogród zimowy cena, chłodnictwo warszawa, rury do wody pitnej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: fototapety do sypialni ogród zimowy cena rury do wody pitnej